SMARTSCHOOL WEERSTATION

Klooster

Het Vita et Pax-College te Schoten is een benedictijnse priorijschool. Dit betekent niet alleen dat de school werd opgericht door de Benedictinessen van de priorij "Regina Pacis" en zich op het domein van het klooster bevindt. Het betekent vooral dat het waarde-erfgoed van de Regel van Benedictus, dat al eeuwenlang de leidraad is voor het leven van vele monniken en monialen, ook inspiratiebron blijft voor wie in onze school samenleven en samenwerken: schoolbestuur, directie, leraren- en opvoederskorps, ouders en leerlingen. Zo lang de school geschraagd werd door een korps dat bijna volledig uit zusters bestond, werd de school op organische wijze doordrongen van die geest. Vandaag zijn het vooral leken die het benedictijnse opvoedingsproject van de priorijschool waarmaken.

http://www.benedictinessen-schoten.be